-A +A

стратегически преглед

Заседание на обществения съвет по отбранителна политика от 07 октомври 2013 г.

„Параметри и рамка на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България“ е темата дискутирана на 7 октомври 2013 г.