-A +A

Министърът на отбраната Ангел Найденов: За малко повече от година Общественият съвет по отбранителна политика се утвърди като полезен и необходим формат

04.07.2014


„Равносметката показва, че за малко повече от година Общественият съвет по отбранителна политика се утвърди като един много полезен и необходим формат за обсъждане със структурите на гражданското общество на най-актуалните и значими въпроси от дневния ред на националната отбранителна политика“, каза министърът на отбраната Ангел Найденов днес, 4 юли, при откриването на единадесетото заседание на Обществения съвет по отбранителна политика. Той подчерта, че и занапред при изграждането и развитието на една модерна система за национална сигурност все повече ще трябва да се отчита експертизата и на неправителствените организации, ангажирани в сферата на отбраната и сигурността.

Министър Найденов изрази специална благодарност към членовете на Съвета за активното им участие по време на всички заседания и за подкрепата, както и за конструктивните предложения, направени на проведените досега десет заседания. „Вашите мнения и становища бяха внимателно разгледани от моя екип от началото на мандата ми, много предложения бяха приети, а други ни дадоха представа за начина, по който се възприема политиката на Министерството на отбраната“, посочи министър Найденов и изрази надежда, че ще продължи тази вече установена положителна традиция на ползотворен диалог и градивно сътрудничество.

Министърът на отбраната заяви, че предвид обхвата и логиката на вече обсъдените теми, темата за резерва на Въоръжените сили има важно значение за цялостния успех на трансформацията на системата за отбрана. Изграждането на ефективен резерв на българските Въоръжени сили се явява ключов елемент от системата за отбрана“, посочи министър Найденов и допълни, че неговото попълнение и поддържане е необходимо, за да могат Въоръжените ни сили да изпълняват достатъчно ефективно и в пълен обем всички възложени им мисии и задачи. Той информира, че продължава работата на работните групи по Прегледа на структурата на Въоръжените сили и Визията за развитие на Въоръжените сили до 2035 г. Министър Найденов отбеляза, че няма отговорно ръководство на Министерството на отбраната, което да не поставя въпроса как ще изглеждат ангажиментите, отговорностите и структурите на ВС и как ще се развива политиката по отбрана като цяло с хоризонт 10-15-20 години. Той отбеляза, че разработването на Визия за развитие на Въоръжените сили до 2035 г. е сериозен проект. Работата по него се координира с Прегледа на структурата на Въоръжените сили и с представители на Съюзното командване на НАТО по трансформациите, които разработват документа „НАТО 2035 и след това“. „Визията не е приумица, а сериозен стратегически документ, който има тясна връзка с разработките на нашите партньори“, посочи министър Найденов.

Заместник-министър Иван Иванов направи ретроспекция на развитието на резерва на Въоръжените сили. Той посочи, че Закон за резерва е необходим, за да регламентира организацията на резерва. „Но заради погрешното схващане за единния комплект сили е достигнато само до изграждането на доброволен резерв“, заяви заместник-министър Иванов и допълни, че доброволен резерв не осигурява нарастване на силите и средствата на БА при изпълнение на заложените в плановете сценарии за действия на армията. Заместник-министърът на отбраната отбеляза, че е необходимо да бъде въведен мобилизационен резерв с ясна структура, състав и обучение.

„Учението „Бриз“ е планирано ежегодно учение на Военноморските сили, в което участват кораби на наши партньори, не само в рамките на Черноморските държави“, заяви министърът на отбраната Ангел Найденов, в отговор на журналистически въпрос за започващото днес в Черно море учение с участието на кораби от НАТО. Той подчерта, че това е много добър начин, по който може да се направи оценка като цяло на механизмите, по които действа държавата, в случаите на природни катаклизми. „За съжаление, имахме възможност да видим този механизъм буквално преди броени дни и резултатът се измерва с човешки жертви“, заяви министър Найденов като подчерта, че е необходима висока степен на реализъм на съществуващите планове. 

„Все още не е направена окончателна оценка на разходите на Министерството на отбраната по изпълнението на дейности, свързани с последиците от природните бедствия, защото работата продължава“, информира министър Найденов и заяви, че българските военнослужещи се справят отлично с възложените им задачи. „С личен състав и техника, продължават да работят в района на Аспарухово и Добрич, предстои изграждане на временен мост до Килифаревския манастир, към своя край е и работата по изграждане на защитното съоръжение на българската граница“, посочи министър Найденов като подчерта, че това е максимално натоварване на българските военнослужещи. 

В отговор на въпрос за придобиването на нов тип боен самолет министър Ангел Найденов каза, че това е една отговорност, която ние не бива да стоварваме върху следващото правителство. Той отбеляза, че правителството не е взело решение в края на своя мандат, за да не обвързва най-малко още две правителства в рамките на 4 години мандат.