-A +A

Стратегически преглед на сигурността и отбраната на Република България

Документи към темата

Стенограма от осма тематична дискусия "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Изказване на министъра на отбраната Ангел Найденов на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от СВИВП на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от Катедра "Национална и регионална сигурност”, УНСС на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от АВМУ на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от АСВ на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от АКИС на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от СОРА на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от ЦЕМИ на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"
Становище от СОСЗР на тема "Параметри и рамка на стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България"

Страници