-A +A

Това е мястото за публикуване на протоколите от заседанията на Обществения съвет за отбранителна политика (ОСОП), становищата на участниците в работата на ОСОП, предлагани и приети инициативи, както и на документи, свързани с постигнатите резултати и мерки за оптимизирането на реализираните действия от страна на министъра на отбраната

Документи