-A +A

Заседание на обществения съвет по отбранителна политика от 07 октомври 2013 г.

„Параметри и рамка на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната на Република България“ е темата дискутирана на 7 октомври 2013 г. на заседание на Обществения съвет по отбранителна политика ( ОСОП ). Събитието предизвика интерес не само сред членуващите организации в сектора на сигурност и отбрана, а и сред представители на други граждански организации, инициативи и движения. Интересът на участниците бе подкрепен с писмени становища под формата на конструктивни идеи и конкретни предложения за осъществяване на прегледа.
Изказванията на членовете на съвета потвърдиха необходимостта от провеждането му , като подчертаха основното изискване, прегледът да обхване всички аспекти на сигурността, не само отбраната на страната.
Министър Ангел Найденов посочи, че целта на Стратегическия преглед е да се анализира структурирането на системата за национална сигурност, начините за взаимоздействие между различните институции и ведомства, ефективността на функционирането и какви са практическите крайни резултати за националната сигурност и отбраната. Прегледът ще отнеме не по-малко от година , като членовете на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) ще бъдат запознавани с резултатите на всеки етап от провеждането му. Министър Найденов подчерта, че ще разчита на професионалната подготовка, познанията и опита на членовете на ОСОП за мнения и становища по решенията, които ще се приемат.Министърът на отбраната по подчерта: „Това е начин да постигнем висока степен на съгласие, прозрачност и откритост на нашите намерения, и на управленските решения, които се приемат“.