-A +A

Изграждане на ефективен резерв на българските въоръжени сили