-A +A

Ролята на обществения съвет

 

 МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА АНГЕЛ НАЙДЕНОВ В ПЪРВОТО СИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА :

 

 

„Като консултативен орган този обществен съвет съдейства за консолидиране на обществената подкрепа за отбранителната политика като част от политиката за национална сигурност. Необходимо е неговото запазване и развитие за намирането на взаимно полезни решения. Общественият съвет може да бъде своеобразен модератор между политическото и военното ръководство на отбраната и на въоръжените сили, и обществото, като в този формат могат да се обсъждат въпроси при максимална прозрачност, които да стигат до хората извън стените на залите“.