-A +A

Фото галерия

Десет години членство на България в НАТО – равносметка с поглед към следващото десетилетие
Десет години членство на България в НАТО – равносметка с поглед към следващото десетилетие
Военно-патриотичното възпитание на младите хора
Военно-патриотичното възпитание на младите хора
Военно-патриотичното възпитание на младите хора
Военно-патриотичното възпитание на младите хора
Военно-патриотичното възпитание на младите хора
Стратегически преглед на сигурността и отбраната
Стратегически преглед на сигурността и отбраната
Стратегически преглед на сигурността и отбраната
Стратегически преглед на сигурността и отбраната