-A +A

Военно-патриотичното възпитание на младите хора

Документи към темата

Изказване на зам.изп.директор на ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Ивелин Николов на тема "Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Изказване на министъра на отбраната Ангел Найденов на тема "Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Стенограма "Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Становище от СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ на тема "“Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора "
Становище от СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ на тема "“Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Становище от СВИВП на тема "Приносът на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Становище от АСВ на тема "Приносът на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Становище от АКИС на тема "Приносът на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"
Становище от СОСЗР на тема "Приносът на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младите хора"