-A +A

Десет години членство на България в НАТО – равносметка с поглед към следващото десетилетие

Тази кръгла годишнина ни дава добър повод да направим равносметка на постигнатото. Нещо повече. Сега е точният момент да очертаем какво ни предстои да свършим през идните десет години. Защото това време ще бъде от решаващо значение за изграждането и развитието на българските въоръжени сили, така че те да бъдат способни и занапред да изпълняват ефективно както конституционните си задължения, така и съюзните ангажименти. Така страната ни ще продължи да се утвърждава като ефективен и уважаван член на НАТО и ЕС.