-A +A

Професионалисти в отбраната в 21 век

Втора тематична дискусия на ОСОП: „Професионалисти в отбраната в 21 век“, 22 април 2013 г.

Втората тематична дискусия на Обществения съвет по отбранителна политика се проведе на 22 април 2013 г.

В рамките на срещата, озаглавена "Професионалисти в отбраната в 21 век" бяха обсъдени въпроси като:

  • Предназначение, състав и използване на резерва на Въоръжените сили на Република България.
  • Ротационният принцип в кариерното развитие на военнослужещите в условията на чести организационно-щатни промени.
  • Ролята на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра в решаването на задачите по отбрана на страната.
  • Курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовката на учениците от средните училища по чл. 56, ал. 1 от Закона за резерва на Република България.
  • Параметри на социалната политика на Министерството на отбраната в условията на ограничен бюджет.

Четвърта тематична дискусия на ОСОП: „Устойчиви кариерни модели“, 23 май 2013 г.

Тук можете да прочетете пълния текст на становища, представени от участниците в Съвета преди, по време на и след срещите.

Снимки и видео към темата