-A +A

Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО)

КООСО е създадена през 2008 г. и включва в състава си 13 неправителствени сдружения със структури в 42 населени места. Организацията са представлява от председателя на Конфедеративния съвет. Приоритетните цели на конфедерацията са насочени към повишаване ролята на гражданския контрол върху сферата на сигурността и отбраната; подпомагане на гражданското общество и възприемането от него на принципите на евроатлантическата ценностна система.