-A +A

„Военно-патриотичното възпитание на младите хора"

„Военно-патриотичното възпитание не може и не трябва да бъде кампанийно-инцидентна проява, а следва да е постоянен процес, в който да бъдат ангажирани както държавните институции, така и обществото“

 

„Военно-патриотичното възпитание не може и не трябва да бъде кампанийно-инцидентна проява, а следва да е постоянен процес, в който да бъдат ангажирани както държавните институции, така и обществото“, подчерта министър Найденов и допълни, че когато говорим за патриотизъм, трябва да разбираме просветения патриотизъм, изключващ насаждането на нетърпимост и омраза към другите.

Занятия, свързани с отбраната на страната, вече се водят в 2267 паралелки от IX и Х клас като имам сведение, че десетокласниците проявяват по-голям интерес към тази специфична материя“. Това каза министърът на отбраната Ангел Найденов по време на първото за 2014 г. заседание на Обществения съвет по отбранителна политика на тема: „Принос на неправителствените организации за военнопатриотичното възпитание“ . Той посочи, че ръководители на часовете в училище са 660 военни и цивилни служители от структурите на Централното военно окръжие, както и военнослужещи от въоръжените сили, които за своя труд не получават допълнителни възнаграждения.

В своето встъпително изказване министър Найденов информира представителите на неправителствените организации, че в Министерството на отбраната вече се работи по подготовката за провеждане на курсове по начална и специална подготовка във Военната академия, във военните и гражданските висши учебни заведения. Успешно завършилите ще могат да бъдат вписвани във военния отчет.