-A +A

заседание

Заседание на ОСОП, посветено на мисиите в чужбина, ще се проведе на 17 май

На 17 май ще се проведе заседание на Обществения съвет по отбранителна политика, което се фокусира върху темата "Участието в мисии и операции за изграждането и развитието на способностите на българ