-A +A

съвет

Заседание на ОСОП, посветено на мисиите в чужбина, ще се проведе на 17 май

На 17 май ще се проведе заседание на Обществения съвет по отбранителна политика, което се фокусира върху темата "Участието в мисии и операции за изграждането и развитието на способностите на българ

Проведе се първа тематична дискусия в рамките на ОСОП

Вчера се проведе първата тематична дискусия в рамките на ОСОП със заглавие „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“.