-A +A

професионализъм

Материали от втората тематична среща на ОСОП

На Интернет страницата на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) вече могат да бъдат намерени становища и предложения, представени в рамките на втората тематична дискусия в рамките на Съ