-A +A

отбранителна политика

Министърът на отбраната Ангел Найденов определи със заповед № OX - 426 функциите на заместник-министрите на отбраната, на постоянния секретар на отбраната и на началника на политическия кабинет

Заповед № ОХ - 426

Заседание на ОСОП, посветено на мисиите в чужбина, ще се проведе на 17 май

На 17 май ще се проведе заседание на Обществения съвет по отбранителна политика, което се фокусира върху темата "Участието в мисии и операции за изграждането и развитието на способностите на българ