-A +A

цивилни служители

ОСОП дискутира изграждането на устойчиви кариерни модели

„Въпросът за развитието на кадрите има две страни. Едната е експертно-техническа и определя връзката между процеса на развитие на кадрите и развитието на отбранителните способности.