-A +A

<отбрана><въоръжени сили><отбранителна политика>

Заседание на Обществения съвет по отбранителна политика на 18 юли 2013 г.

На 18 юли 2013 г. се проведе заседание на Обществения съвет по отбранителна политика по темата – „Въоръжените сили и сигурността на страната“.