-A +A

Заседание на ОСОП, посветено на мисиите в чужбина, ще се проведе на 17 май

На 17 май ще се проведе заседание на Обществения съвет по отбранителна политика, което се фокусира върху темата "Участието в мисии и операции за изграждането и развитието на способностите на българските въоръжени сили".

Събитието ще се проведе от 10:00 часа в Информационния център на Министерство на отбраната на ул. „Г. С. Раковски“ 106.

Въпросите за дискусия ще са свързани с:

  • анализ на участието на българските въоръжените сили в операции и значението му за подобряване на отбранителните способности;
  • участието в мисии след 2014 г., след изтегляне на по-голямата част от контингента от Афганистан; и
  • начини за съхраняване и запазване на натрупания боен опит предвид намаляващото оперативно темпо.

Предложения по дневния ред и становища се приемат до 12:00ч. на 16 май.