-A +A

Заседание на Обществения съвет по отбранителна политика на 18 юли 2013 г.

На 18 юли 2013 г. се проведе заседание на Обществения съвет по отбранителна политика по темата – „Въоръжените сили и сигурността на страната“. В работата на съвета взе участие министърът на отбраната Ангел Найденов, който изнесе обстоен доклад по темата. От присъствалите представители на 24 организации на Съвета се изказаха: генерал-лейтенант (о.з.) Кирил Цветков, председател на Асоциацията на СВ на България, по темата „Необходимост от актуализиране на законовата база и плановете за развитие на ВС“; полковник (о.р.) Димитър Бузеков, от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“; Евгени Манев от Фондация "Български военновъздушни сили"; Илия Милушев и Величко Белников от Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО в Рим; Петър Велчев от Съюза на военноинвалиди и военно пострадалите, Петър Странчевски, от Асоциацията на възпитаниците на морско училище; Атанас Илев от Съюза на възпитаниците на военното на негово величество училище, школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство. От името на единадесет военнородолюбиви и патриотични организации председателят на Съюза на военноинвалидите кооперации в България Борис Николов, връчи на министъра на отбраната меморандум за съвместна работа и обединяване на усилията за провеждането на военнопатриотичното възпитание сред подрастващите.
В отговор на поставените въпроси и дискутираните проблеми министърът на отбраната направи и обобщаващо заключение от заседанието на съвета.
С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Детелина Николова, която отдаде своите последни сили и енергия за създаването и функционирането на Обществения съвет по отбранителна политика.