-A +A

Утре предстои първа тематична дискусия в рамките на ОСОП

Първата тематична дискусия на Обществения съвет по отбранителна политика ще се проведе утре, 16 април 2013 г. (вторник) в зала 1, етаж 1 на Централния военен клуб от 10.00 ч.

Заявили са участие над 20 представители на професионални, академични и обществени организации.

Тематичната дискусия ще е с работно заглавие: „Модерната политика на сигурност и отбрана в 21 век“. Във фокуса ще бъдат теми, свързани с: развитие на НАТО и ЕС и ролята на България; регионални измерения на политиката за сигурност и отбрана; баланс между трите мисии на въоръжените сили; връзки с други национални политики; нови предизвикателства; интегриране на отбранителната политика с политиката за енергийна сигурност, кибернетична сигурност.

Ще бъдат обсъдени идеи, препоръки и становища, както и експертни мнения и анализи, по няколко конкретни теми:

  • Постигна ли целите си Бялата книга за отбраната и въоръжените сили (2010 г.) и какви реформи следва да се предприемат след 2014 г.?
  • Как се проектират въоръжените сили на хоризонт 2030?
  • Какъв е необходимият пакет способности на въоръжените сили към 2030 г. и ресурсите за тяхното развитие?

По предложение на граждански организации ще се дискутират и теми, свързани със Стратегията за национална сигурност, както и с актуалното състояние на сектора за сигурност и отбрана.