-A +A

Ще бъде създаден Обществен съвет по отбранителна политика

Обществен съвет по отбранителна политика ще бъде създаден към Министерството на отбраната. Това каза днес, 2 април, министърът на отбраната Тодор Тагарев, по време на пресконференцията, на която беше разяснено изпълнението на управленските приоритети в сферата на отбраната.

Първото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 9 април и в него ще бъдат поканени да участват представители на около 50 професионални, академични, обществени и бизнес организации, които работят по въпросите на отбранителната политика. Разработени са проект на концепция и правила за работа на Обществения съвет, както и форми за регистрация на участниците, които ще бъдат публикувани на интернет-страницата на ведомството.

„Предвиждаме в проекта на Концепцията три основни формата на дискусии по въпроси на отбранителната политика“, каза министър Тагарев. Той разясни, че работното заглавие на първия формат е „Отбраната в политиката за сигурност“ – какво прави армията, за да гарантира сигурността. Вторият формат ще разгледа ролята на професионалистите в отбраната през 21-ви век – какви специалисти са необходими и как те ще повишават професионалната си квалификация и ще се развиват, а третият формат ще дискутира въпроси, свързани с иновациите, технологиите и индустрията за отбрана, като тук ще се включат представители на създадения през изминалата година Индустриален форум.