-A +A

Проведе се първа тематична дискусия в рамките на ОСОП

Вчера се проведе първата тематична дискусия в рамките на ОСОП със заглавие „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“.

В срещата участваха представители на неправителствени организации и граждански движения, които обсъдиха въпроси, свързани с преглед на стратегически документи в областта на сигурността и отбраната, както и актуалното състояние на сектора за отбрана.

Очаквайте скоро на Интернет страницата на ОСОП всички предложения и становища, представени от участниците в Съвета преди, по време на и след срещата.