-A +A

Протокол от откриващата среща на ОСОП

В секция "Документи" на Интернет страницата на ОСОП вече може да бъде намерен протокола от откриващата среща на Съвета.