-A +A

Предстои третата тематична среща на ОСОП, този път във формата на „Индустриален форум“

На 26 април 2013 г. (петък) от 09.30 ч. в Зала 1 на Централния военен клуб в София ще се проведе заседание на Индустриалния форум като специфичен формат на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) към министъра на отбраната. В дневния ред на събитието са включени дискусия и приемане на Правила за организацията и дейността на Индустриалния форум, избор на Направляващ съвет и Секретариат.

Темите в рамките на дискусията, обединени под общия знаменател "Иновации, технологии , отбранителна индустрия“, предполагат интересни виждания и отговори на редица въпроси свързани с:

Използване на добри индустриални практики; начини за осигуряване на жизнения цикъл на въоръжението и техниката; взаимодействие с индустрията за реализиране на концепции и политики; публично- частно партньорство; мултинационално партньорство за осигуряване на отбранителните способности; национални възможности.

Повече за Индустриалния форум:

Инициативата за създаване на Индустриален форум залегна в глава „Индустрия, технологии и отбрана” на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България, както и в Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база. Официалното откриване и учредяването на Индустриалния форум се проведоха на 30 май 2012 г. по време на 10-та Международна изложба „Хемус 2012 – Отбрана, антитероризъм и сигурност” в гр. Пловдив. По време на учредителната среща бе подписан „Меморандум за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум”. Меморандумът предвижда форумът да функционира като механизъм с консултативни функции, който да се състои от работни групи по различни тематични и експертни направления на научноизследователската дейност и производството в отбраната и сигурността. До момента подписалите Меморандума са общо четиринадесет институции, асоциации, университети, производители, търговски представители и др., сред които Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Българската търговско-промишлена палата, Сдружение „Българска отбранителна индустрия”, Асоциация на комуникационните и информационни специалисти, Българска академия на науките, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет, Технически университет-Варна, ХТМУ-София и др.

Повече за събитието можете да намерите тук.