-A +A

Предложения и становища от първа тематична дискусия

Тук вече можете да прочетете пълния текст на становища, представени от участниците в Съвета преди, по време на и след срещата.