-A +A

Покана за заявяване на интерес за участие в ОСОП

В изпълнение на управленските си приоритети, обявени на 21 март 2013 г., министърът на отбраната Тодор Тагарев кани да заявят интерес за участие в работата на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) всички организации с активна, гражданска и експертна позиция в сферата на сигурността. Покана и форма за заявяване на интерес за участие в ОСОП вече са публикувани на интернет-страницата на МО.

Покана

Формуляр