-A +A

Откриващата среща на Обществения съвет ще се проведе на 9 април

Представители на повече от 50 професионални, академични, обществени и бизнес организации, работещи по въпроси от сферата на сигурността и отбраната ще вземат участие в откриващата среща на Обществения съвет за отбранителна политика (ОСОП), която ще се проведе на 9 април 2013 г. (вторник) от 14,00 часа в Централния военен клуб в София.

На срещата ще бъде представена концептуалната рамка за дейността на ОСОП. Ще бъдат обсъдени и проектът на правила за работа на Съвета, насоките за действие на ОСОП, включително тематични приоритети и формати.

След срещата на 9 април 2013 г. официално приетите от участниците правила за работа ще бъдат публикувани в раздел "Документи" на Интернет страницата на ОСОП. Списък на членовете на съвета ще е достъпен в раздел "Членове на ОСОП".