-A +A

ОСОП ще заседава по темата "Професионалисти в отбраната в 21 век"

Втората тематична дискусия на Обществения съвет по отбранителна политика ще се проведе на 22 април 2013 г. (понеделник) от 10:00 в Централен военен клуб, зала 1.

Темата на срещата ще бъде "Професионалисти в отбраната в 21 век" и се оценява като изключителна и важна за развитието на българските въоръжени сили и сектора за отбрана.

Стремежът е да се изведат на преден план отговорите на следните въпроси:

  • Предназначение, състав и използване на резерва на Въоръжените сили на Република България.
  • Ротационният принцип в кариерното развитие на военнослужещите в условията на чести организационно-щатни промени.
  • Ролята на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра в решаването на задачите по отбрана на страната.
  • Курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и подготовката на учениците от средните училища по чл. 56, ал. 1 от Закона за резерва на Република България.
  • Параметри на социалната политика на Министерството на отбраната в условията на ограничен бюджет.

Екипът на Съвета очаква предложения и експертни становища по дневния ред на дискусията до 14:00 ч. на 19 април (петък), за да могат да бъдат взети предвид при подготовката на събитието.