-A +A

ОСОП ще дискутира въпроси от решаващо значение за отбранителната политика

„Какво можем да направим днес, за да информираме и образоваме поколенията бъдещи лидери на страната“ – това един от основните въпроси, които министърът на отбраната Тодор Тагарев формулира днес, 9 април, на първото заседание на Обществения съвет по отбранителна политика. В него участваха представители на над 20 професионални, академични и обществени организации и бизнес сдружения с гражданска и експертна позиция в областта на отбранителната политика.

„Формирането и реализирането на отбранителната политика става в рамките на налични ресурси и прогнозен бюджет за отбрана, затова ще се опитам да съсредоточа вашето внимание към обществените възприятия, които са с най-съществено влияние върху бъдещето на армията и бъдещето на отбранителната политика“, каза министър Тагарев в обръщението си към участниците.

„Армията успя да възстанови своя престиж и отново да се нареди сред най-уважаваните български институции, но ежедневно се сблъскваме с претенции, решения и действия, които не съответстват на предполагаемия й обществен авторитет“, отбеляза той и като примери посочи предстоящия референдум в община Стара Загора, който поставя под въпрос съществуването на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, използването на имоти и сгради на Министерството на отбраната, в които ведомството е вложило инвестиции, претенции за изграждане на инфраструктура върху военни терени. Министър Тагарев отбеляза, че общественият дебат трябва да се фокусира преди всичко върху състоянието и бъдещето на отбраната и армията. Той назова част от въпросите, свързани и пряко с политиката на военното ведомство - кариерното развитие на офицерския състав, ролята и мястото на цивилната експертиза в администрацията, инвестирането през последните десетина години на 1,7 млрд. лв. във въоръжения и техника, които нямат видимо отражение върху развитието на българската отбранителна индустрия и др.

В първото заседание, на което бяха обсъдени процедурните правила за провеждането на дискусиите и проектът на правила за дейността на Обществения съвет, участваха заместник-началникът на отбраната контраадмирал Георги Георгиев, началникът на кабинета на министъра на отбраната Росен Иванов, директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“ Антон Ластарджиев, експерти от различни структури на Министерството на отбраната.

Общественият съвет по отбранителна политика ще бъде консултативен орган към министъра на отбраната при формиране на политики, становища и приемане на инициативи в областта на отбранителната политика. Следващата тематична дискусия ще се проведе на 16 април и ще бъде на тема „Модерната политика за сигурност и отбрана в 21 век“.