-A +A

ОСОП дискутира изграждането на устойчиви кариерни модели

„Въпросът за развитието на кадрите има две страни. Едната е експертно-техническа и определя връзката между процеса на развитие на кадрите и развитието на отбранителните способности. Втората страна е как привличаме и задържаме добре подготвени и перспективни млади хора в системата на отбраната и цената, която обществото плаща за това.“, каза министърът на отбраната Тодор Тагарев днес, 23 май, при откриването на дискусия на тема „Устойчиви кариерни модели“ организирана от Обществения съвет по отбранителна политика.

Министър Тагарев акцентира върху обществените възприятия и нагласи свързани със спецификата на военната професия, развитието на кадрите в системата на отбраната и модела на военното образование.

Участниците в ОСОП обсъдиха действащите в момента нормативни документи, които определят кадровото развитие на военнослужещите и направиха своите предложения, свързани с преодоляване на субективизма при атестирането на военнослужещите, въвеждането на мандатност при престояване на определена длъжност, както и промени в моделите за социална адаптация и курсовете за преквалификация.

В тематичната дискусия взеха участие директорът на дирекция „Управление на човешките ресурси“-МО Антон Ластарджиев, експерти от Министерството на отбраната и видовете въоръжени сили и представители на военно-патриотични и граждански организации.