-A +A

Новоизбраният министър на отбраната Ангел Найденов прие поста с Обръщение пред висшето цивилно и военно ръководство на Министерството на отбраната и Българската армия

Новоизбраният министър на отбраната Ангел Найденов прие поста с Обръщение пред висшето цивилно и военно ръководство на Министерството на отбраната и Българската армия

Създаване и осигуряване на условия за изпълнение на конституционно възложените задачи и отговорности на Въоръжените сили и на Министерството на отбраната, и процесът на трансформация на Българската армия с акценти върху професионализацията и модернизацията – това са двата основни приоритета, които Ангел Найденов посочи при приемането на поста „министър на отбраната“ от досегашния министър Тодор Тагарев на 29 май т.г.

„Приемам ръководството на Министерството на отбраната с ясното съзнание за задълженията, за ангажиментите, които нося и ще нося, за задачите, които предстои да решаваме. Поемам ръководството на Министерството на отбраната и с ясното съзнание за отговорността, която поемам с позицията на министър - отговорност пред и за хората, отговорност, свързана с работа за гарантиране на сигурността и отбраната на страната“, заяви новоизбраният министър на отбраната Ангел Найденов в обръщението си пред висшето цивилно и военно ръководство на Министерството на отбраната и Българската армия.

Найденов очерта три ключови посоки, в които ще бъдат насочени усилията на неговия екип: грижата за хората – възвръщане на престижа и достойнството на военната професия и на военната служба, възстановяването на баланса между цивилната и военната експертиза и възстановяването на отнети социални права на българските военнослужещи.

Министърът посочи, че работата ще се фокусира и върху грижата за семействата на военнослужещите, за осигуряването на стабилност и сигурност на военната кариера и възстановяването на спокойствието като среда за работа и служба. „Ако трябва по друг начин да посоча тези ангажименти, разбира се, на преден план ще излезе преразглеждането на Плана за развитие на българските Въоръжени сили, вероятно неговото временно спиране, но бързам веднага да подчертая – тук ще разчитам изцяло на военната експертиза“, отбеляза той.

По отношение на възстановяването на социални права на българските военнослужещи министър Найденов заяви: „Трудностите сигурно са някакво обяснение, но те не могат да бъдат постоянно извинение за орязване на права, не на привилегии, на права, които според мен държавата дължи на хората, ангажирани с отбраната и военната сигурност на страната“ и допълни, че ще бъдат преразгледани условията за пенсиониране на българските военнослужещи.

Министър Найденов отбеляза, че споделя и част от насоките, които са разработени от екипа на служебния кабинет, под ръководството на досегашния министър Тодор Тагарев, като дългосрочен ангажимент: необходимостта от нов стратегически преглед на системата за сигурност и за отбрана; разработването на нов дългосрочен план за развитието на българските Въоръжени сили и на ясна, достатъчно финансово осигурена дългосрочна програма за инвестиции и модернизация на отбранителните способности, с ясни източници на финансиране, с ясни цели, отговарящи на националните и съюзни задължения.

В обръщението новоизбраният министър подчерта още, че няма да приеме превръщането на икономическата криза в основа за решения, продиктувани от партийна или политическа целесъобразност. Освен това няма да допусне безпринципни уволнения в министерството, в структурите, подчинени на министъра на отбраната или в Българската армия. „Държа и ще разчитам на професионализма, на професионалната почтеност, на отговорността, на откровеността, на лоялността към интересите на страната, към интересите на въоръжените сили, към интересите и отговорностите на ведомството, към което всички ние имаме честта да служим“, заяви той.

Ангел Найденов благодари на служебния кабинет на Министерството на отбраната за свършената работа и пожела успех на всички в името на Република България.

По традиция по време на церемонията досегашният министър на отбраната Тодор Тагарев връчи на новоназначения министър Ангел Найденов иконата на св. Георги Победоносец - патрон и защитник на Българската армия.