-A +A

Министърът на отбраната Тодор Тагарев откри заседание на Индустриалния форум като специфичен формат на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП)

Министърът на отбраната Тодор Тагарев откри днес, 26 април 2013 г., заседание на Индустриалния форум като специфичен формат на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП). Форумът е учреден на 30 май 2012 г. по време на 10-та Международна изложба „Хемус 2012 – Отбрана, антитероризъм и сигурност” в гр. Пловдив, в изпълнение на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили, както и на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база.

“Радвам се на интереса, който проявявате към дискусията по темата за иновациите и технологиите и ролята на индустрията за отбраната, за армията и за гарантирането на сигурността на Република България”, заяви министър Тодор Тагарев в приветствието си към участниците в заседанието.

В обръщението си той постави два основни въпроса: какво предстои да се направи в Българската армия за технологичното осигуряване и как това, което се прави, се отразява на националната технологична индустриална база на сигурността и отбраната.

„Следващата година се навършват 25 години от промените в България, изминаха 16 години, откакто страната определи категорично своята външнополитическа ориентация - пое курс на членство в НАТО, впоследствие и в ЕС. Вече 10-та година сме членове на НАТО и седем - на ЕС. За този кратък период, от гледна точка на способностите на въоръжените сили, много малка част от технологичната база на армията е променена. Все още основни оръжейни платформи и осигуряваща инфраструктура са от съветски образци, повечето от тях са морално остарели, и се сблъскваме всекидневно с всички произтичащи от това последствия за оперативната съвместимост и сигурност на доставките“, каза министър Тодор Тагарев.

Той постави въпроса не е ли време да се определи срок, в който България трябва да постигне цялостна подмяна на технологичната база на армията и на въоръжените сили. Като друга дискусионна тема министърът постави въпроса за ефекта от модернизацията върху класическата отбранително-индустриална база, който според него практически е пренебрежимо малък и даде пример с изказване на изпълнителния директор на Европейската агенция по отбрана Клод-Франс Арну, според която едно евро, инвестирано в отбранителната индустрия, връща шест евро като БВП.

„Видяхме ли такива ефекти от инвестираните около 1.7 млрд. лв. в преоборудване и в модернизация на армията и въоръжените сили през последните 10-12 години? Ако този мултипликатор важеше за нас би трябвало тези инвестиции да са генерирали 10 млрд. лв. БВП за това време - можем ли да кажем, че това е така, и ако не е така, кои са причините?“, попита министър Тагарев . Като възможни нови сфери за специализирания български бизнес той очерта разработването на сензори, на безпилотни летателни апарати, развитието на капацитет и способности за киберотбрана и киберсигурност.

По време на заседанието бяха обсъдени Правила за организацията и дейността на Индустриалния форум и се проведе избор на Направляващ съвет и Секретариат.

Заместник-министърът на отбраната Антон Лазаров води форума, като разглежданите въпроси бяха свързани с използването на добри индустриални практики; начините за осигуряване на жизнения цикъл на въоръжението и техниката; взаимодействието с индустрията за реализиране на концепции и политики; публично-частното партньорство; мултинационалното партньорство за осигуряване на отбранителните способности; националните възможности.

На заседанието на Индустриалния форум присъстваха представители и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на образованието,младежта и науката, и на други държавни институции, бизнеса и научните среди. Част от тях се присъединиха официално към форума като подписаха учредителния „Меморандум за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум”.