-A +A

Министър Тодор Тагарев: За мен беше чест да работя в един екип от професионалисти, поел управлението в сложен за България момент

„За мен беше чест да работя в един екип от професионалисти, поел управлението в сложен за България момент”, заяви министърът на отбраната Тодор Тагарев днес, 28 май, на водената от вицепремиера Деяна Костадинова отчетна пресконференция в зала „Гранитна” на Министерския съвет. Министър Тагарев представи изпълнението на приоритетите и задачите на Служебното правителство в областта на отбраната и своите управленски приоритети.

Той изтъкна, че през изминалия период е била осигурена стабилност, непрекъснато и устойчиво управление на контингентите в мисии и дежурните сили, както и развитието на въоръжените сили в съответствие с утвърдените стратегически планове. Създадени са и условия на военнослужещите зад граница, изпълняващи мисии или участващи в учения, да гласуват. „Правото си на глас упражниха 447 военнослужещи, или близо 90 % от тези, които участваха в мисии или учения зад граница”,подчерта министър Тагарев.

Той обяви, че в рамките на създадения Обществен съвет по отбранителна политика са проведени една обща среща и шест тематични дискусии. В заседанията са взели участие близо 100 експерти от 29 неправителствени организации, експерти и представители на Министерството на отбраната и др. Той посочи, че всички материали от срещата са качени на Интернет страницата на Съвета и че се подготвя и книжно издание.

Министърът на отбраната обяви, че са финализирани консултациите в НАТО. „Приехме за изпълнение през следващите години 56 Цели за способности, както и поддържане на 50 формирования”, обясни още той и обяви, че е разработена карта на корупционния риск, и са определени краткосрочни и средносрочни мерки за предотвратяване на конфликти на интереси и корупция в отбранителния сектор.

Министър Тагарев съобщи още, че под ръководството на министъра за електронното правителство са разработени основите на Национална стратегия за кибер сигурност. Изготвен е и проект на програма за развитие на способности за кибер отбрана и концепция за създаване на звено за кибер отбрана в състава на резерва на въоръжените сили, като предстои да бъде обявен конкурс за заемане на тези длъжности.

„Всички основни изводи от нашите анализи, приоритетни мерки и предстоящи действия намериха място в документ, наречен „Насоки за развитие на отбранителната политика на Република България” – каза в заключение министър Тагарев. Този документ е приет от Междуведомствения съвет за участие в НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. „Моят екип вижда този документ като основа, върху която да се търси консенсус между основни политически сили и обществени организации.”,каза министър Тодор Тагарев. Той подчерта, че това е начин да се осигури приемственост в управлението на една сложна система, каквато са въоръжените сили.

Пълния текст на отчета за дейността на Министерството на отбраната за периода на управление на Служебното правителство можете да намерите тук.