-A +A

Медийната политика в отбраната обсъди днес ОСОП

Заместник- министърът на отбраната Антон Лазаров откри днес шестата тематична дискусия на Обществения съвет по отбранителна политика.

В дискусията на тема „Прозрачност и медийна политика в отбраната – перспективи и нови предизвикателства“ взеха участие представители на структурите за връзки с обществеността от Министерството на отбраната и видовете въоръжени сили. Бяха обсъдени въпроси, свъзрзани с комуникацията със и за контингентите зад граница, използването на Интернет и социалните медии, начините за подобряване на представянето на военната професия в обществото, ролята на военните медии, както и тяхното бъдеще след цифровизацията.