-A +A

Материали от втората тематична среща на ОСОП

На Интернет страницата на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) вече могат да бъдат намерени становища и предложения, представени в рамките на втората тематична дискусия в рамките на Съвета.

Темата на събитието - "Професионалисти в отбраната в 21 век" и въпросите, поставени за обсъждане, привлякоха повече от 20 организации от сферата на сигурността и отбраната.

Ролята на резерва на въоръжените сили; ротационният принцип в кариерното развитие; ролята на цивилните служители в отбраната; военната подготовка; възможните параметри на социалната политика на Министерството на отбраната оформиха тематичното поле, на което се срещнаха различни визии за развитието на хората в отбраната.

 Материалите от заседанието вижте тук.