-A +A

Материали от откриващата среща на Обществения съвет по отбранителна политика

В секция "Документи" на Интернет страницата на ОСОП вече може да бъде намерен пълния текст на изказването на министъра на отбраната Тодор Тагарев на откриващата среща на Съвета.