-A +A

Съюз на военноинвалидните кооперации в България (СВКБ)

СВКБ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 1995 г. по Закона за лицата и семейството. Съюзът е нестопанска организация, която обединява, подпомага и представлява кооперации и фирми на военноинвалидите в страната. Основната цел на сдружението е да съдейства за развитието на кооперативната дейност на военноинвалидите, офицерите и сержантите от запаса и хората в неравностойно положение с цел задоволяване техните икономически, културни и социални интереси.