-A +A

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР)

СОСЗР е национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация. Съюзът се изгражда на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението.