-A +A

Съюз на българските командоси (СБК)

СБК е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществена дейност. СБК е автономна, неправителствена и доброволна организация, обединяваща физически и юридически лица на основата на обществения и професионален интерес за укрепване на демократичните институции, отбранителни способности на Република България.