-A +A

Сдружение "Секция по електроника, информация и комуникационни технологии - АФСЕА - Варна"

Секцията е създадена на 12 май 2000 г., във Варна. Предоставя форум за експертна дискусия за развитието на ВМС на Република България. Организира конференци за ВМС и ВВС в региона.