-A +A

Национален институт за стратегически изследвания (НИСИ)

НИСИ е създаден през 1994 г. като неправителствена организация с нестопанска цел с цел да подпомага, укрепва и консултира българските институции и компании, по пътя им към пълното и окончателно присъединяване към Европейския съюз. НИСИ работи и за укрепване на приятелските връзки на България с държави, които не членуват в ЕС, но с които страната ни има традиционно добри и приятелски отношения като Русия, Куба, Турция, Гърция, Израел.