-A +A

Международна академия за обучение по киберразследвания

МАОКР е сдружение с нестопанска цел, създадено в края на 2009 г. от водещи експерти в борбата с киберпрестъпленията. Дейността му е фокусирана в обучения, превенция, конференции и консултации. Основни цели са повишаване на квалификацията на кадрите, занимаващи се в сферата на противодействието на киберпрестъпността и защитата на информационната сигурност, както и информираността на обществото за съществуващите заплахи и рискове и не на последно място подпомагане създаването на една сигурна и безопасна технологична и Интернет среда за обществото.