-A +A

Фондация „За подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията“

Създателите и участниците в дейността на фондацията са дългогодишни специалисти, работещи в различни сфери за превенция и противодействие на престъпността и корупцията, както и насилието срещу човека. Те предоставят помощ на жертви на престъпления и корупция, осигуряват психологическа, техническа, юридическа и информационна помощ на жертвите на престъпления.
Пълноправен член на Victim Support – Europe