-A +A

Фондация „Център за европейски и международни изследвания“

ЦЕМИ е фондация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Екипът на ЦЕМИ обединява хора с различни професии, но с общи интереси в сферата на европейските политики и международните отношения.