-A +A

Фондация “Български Военновъздушни сили”

Фондацията е създадена през 1997г. Основните цели на организацията са да осигурява възможности за социална реализация на излизащите в запаса и техните семейства; да разпространява и пропагандира авиационната идея сред младежта, с цел осигуряване на кадри за бъдещото развитие на военновъздушните сили.