-A +A

Център за мениджмънт на сигурността и отбраната (ЦМСО)

ЦМСО е академична общност, провеждаща теоретични и приложни изследвания, отоговарящи на най-високите професионални стандарти. Той осигурява безпристрастна, политически неутрална поддръжка при формулирането и прилагането на политики в областта на сигурността и отбранат. Центърът подпомага и сам взема участие в информационно осигурени, конструктивни и иновативни публични дебати по ключови въпреси на сигурността и отбраната, в това число и по въпроси за приноса към Европейската политика за сигурност и отбрана и към Стратегията за сигурност на НАТО.