-A +A

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, БАН

ЦИНСО- БАН е водеща национална институция в областта на изследванията, технологичното развитие, експериментирането и научната поддръжка на формирането и планирането на политиката за сигурност и отбраната, основана през 2002 г. Поддържа контакти с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална служба Гражданска защита“, Военна академия „Г.С. Раковски“. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и ЕС.