-A +A

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

БАСКОМ е създадена през 2001 г. и е неправителствена организация, състояща се от над 50 водещи компании, разработващи софтуерни продукти и системи, предлагащи разнообразни ИТ решения. Мисията на Асоциацията е да представя конкурентните предимства на фирмите и дългогодишните традиции в разработването на софтуери.